2022-09-21 17:43:02 Admin

חדש! גישה למנהל נוסף לאתר

מעוניין לתת הרשאה למנהל נוסף לאתר? מקדם אתר? מעצב? בהגדרה פשוטה תוכל לעשות זאת


שלבים:

1. לחיצה על תפריט צדדי "הגדרות" > "כללי"

2. יש למלא בשדה "גישה למשתמשים" את המייל של המשתמש לדוגמא "david@gmail.com"


הערה:

המתשתמש צריך להיות רשום למערכת ובעל חשבון כדי שזה יפעל

לאחר הגדרה זו האתר יתווסף לרשימת האתרים של המנהל הנוסף פתח את אתר ה WEBZIE שלך

נסה לגמרי בחינם, אין צורך בהכנסת פרטי אשראי