2021-01-13 02:03:43 Admin

טכנולוגיית Webzie לבניית אתרים מבוססי ביצועים נוספה ל-Wappalyzer.

טכנולוגיית Webzie לבניית אתרים מבוססי ביצועים נוספה ל-Wappalyzer. Wappalyzer  היא מערכת מובילה לזיהוי ודירוג טכנולוגיות


ניתן לחפש את Webzie במסך הראשי:

 https://www.wappalyzer.com/


וזה הדף הישיר ל Webzie באתר:

https://www.wappalyzer.com/technologies/page-builders/webzie/


בשלב זה המערכת רק נוספה ועדיין מתבצעת סריקה של האתרים הבנויים בטכנולוגיה ולאחר מכן ההשואות, המדדים והביצועים יוצגו בו, ואנו נמשיך ונעדכן בנושא בהמשך.


פתח את אתר ה WEBZIE שלך

נסה לגמרי בחינם, אין צורך בהכנסת פרטי אשראי